Nyhets arkiv | Logga ut  
     Hem | Om KVALPRAK | Produkter | Support | Legitmerade kiropraktorer | Kontakt
 
  
linje
kvalprak2000
  KVALPRAK startade som ett pilotprojekt inom S-SPLF (Storstockholms Privatläkarförening). Syftet var att skapa ett kvalitetssäkringsprogram utvecklat av läkare för användning av läkare och därmed säkerställa begrepp som enkelhet, anpassning och rimlig kostnad. Arbetsgrupper som omfattade mer än 50 läkare bildades redan 1995 och en manuell pilotversion av KVALPRAK BAS arbetades fram. Under 1996 erbjöds medlemmar i S-SPLF att delta i pilotprojekt och ca 250 läkare anmälde sig direkt. Under 1996 genomfördes piloten och därefter påbörjades arbeta med att utveckla programmet och att permanent driftsätta KVALPRAK BAS.

Under 1997 bildades bolaget KVALPRAK AB och ytterligare ca 200 läkare anslöt sig som medlemmar. Sedan dess har nya produkter tagits fram varje år som t ex KVALPRAK 2000 och KIV och under 2004 har KVALPRAK AB lanserat de första helt webbaserade kvalitetssäkringsprogrammen. Under 2005 kunde för första gången medlemmar i KVALPRAK genomföra alla moment i sitt kvalitetssäkringsarbete på Internet.

Under 2005 lanserades vi även en digital version av KIV – Kvalitet i Vården.

KVALPRAK har idag över 500 medlemmar förutom KIV.

 
Copyright 2006 KVALPRAK AB | Denna site använder cookies.